Grad Sarajevo


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.Gradska uprava vrši poslove uprave i samouprave iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva koje su Statutom Grada i propisom Gradskog vijeća stavljene u nadležnost Gradske uprave, kao i u upravnim stvarima koje su federalnim i kantonalnim zakonom prenesene u nadležnost Gradske uprave, a naročito provodi politiku koju utvrdi Gradsko vijeće Grada Sarajeva i izvršava gradske propise