ATB Sever d.o.o. Subotica


Large company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
ATB SEVER kao članica poslovnog sistema ATB Austrija i A-TEC INDUSTRIES AG grupe već više od 80 godina je poznata po kvalitetu i tradiciji u proizvodnji svih vrsta električnih motora i generatora. Pored razvoja električnih rotacionih mašina tokom poslednjih 40 godina razvijeni su i drugi programi sa ciljem da se u oblasti elektromotornih pogona tržištu pruži što potpunija lepeza proizvoda i usluga.
Najznačajniji programi kompanije ATB SEVER su
Industrijski električni motori i generatori niskog i visokog napona
Namenski električni motori
Cirkulacione pumpe pumpe i pumpni sistemi za vodosnabdevanje
Industrijski prenosnici - reduktori
Inženjering poslovi u termoelektranama hidroelektranama i površinskim kopovima
Remont svih vrsta elektromotora hidro i turbogeneratora.

ATB SEVER plasira svoje proizvode i usluge širom sveta za potrebe elektroprivrede rudarstva metalurgije industrije papira hemijske industrije vodosnabdevanja centralnog grejanja prehrambene industrije industrije duvana poljoprivrede kao i za potrebe saobraćaja i telekomunikacija.