Erste Bank a.d. Novi Sad


Large company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čini 88 poslovnica za rad sa stanovništvom, kao i 4 komercijalna centra.

Tokom 2005. godine Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Od 1997. godine, Erste Grupa se razvija kao jedna od najvećih kompanija za pružanje finansijskih usluga u istočnom delu Evropske unije, sa oko 46.000 zaposlenih, koja opslužuje približno 16,1 miliona klijenata u 2.228 filijala u 7 zemalja (Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji).