Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša je na osnovu ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave «Službene novine Federacije BiH», broj 8/06 /24.02.2006./ prestalo da postoji Formirano je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao jedno i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao drugo ministarstvo


Nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge poslova iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na:
planiranje i uređenje prostora, politiku upotrebe zemljišta na federalnoj razini; izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije, usklađenosti prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije, usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geoloških istraživanja, izradu osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geometralnih ili minerogenetskih ,geohemijskih,geomorfoloških i drugih karata,izradu geoloških podloga za prostorno uređenje, nadzor nad odgovarajučim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonima.