Vlada HNK/HNŽ Mostar


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Vlada Hercegovačko neretvanskog kantona nosilac je izvršne vlasti u kantonu skladu s Ustavom HNK.
U skladu sa Ustavom i Zakonom o Vladi HNK, Vlada obavlja sve poslove koji se odnose na provedbu zakona, odluka i politike koju je utvrdila Skupština HNK.
Vlada KIantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada; postupak i način zakazivanja sjednice; postupak i forma razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja odluka i zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.