Republički Zavod za Statistiku RS Banjaluka


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Republički zavod za statistiku je republička upravna organizacija Republike Srpske nadležan za provođenje statističkih djelatnosti, nezavisan u proizvodnji statistike u okviru poslova iz svog djelokruga sa osnovnim zadatkom da proizvodi zvanične statističke podatke za sve kategorije korisnika, od Vlade i drugih organa, preko poslovnih sistema, naučnih institucija, medija, do najšire javnosti i pojedinaca.

Republički zavod za statistiku obezbjeđuje podatke i publikacije bez naknade troškova.

Organizacija Republičkog zavoda za statistiku određena je:

- Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta