Grupa Univerexport Trgopromet a.d. Subotica


Medium company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Svoju osnovnu delatnost preduzeće obavlja preko razgranate mreže svojih maloprodajniih objekata koji su različitog tipa:

- supermarket
- marketi
- minimarketi.

Pored trgovine na malo preduzeće obavlja i delatnost trgovine na veliko preko svojih magacina lociranih u sedištu preduzeća, i to:

- magacin prehrambene robe sa hladnjačom
- magacin hemije i neprehrambenih roba
- magacin voća i povrća

U okviru preduzeća organizovana je i služba distribucije koja ima za zadatak da široki asortiman roba, koje preduzeće obezbeđuje svojim potrošačima, brzo i efikasno bude na raspolaganju kupcima.