Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije је udružеnjе privatnih zdrаvstvеnih ustаnоvа i privatnih praksi osnovanih za obavljanje zdravstvene delatnosti, osim samostalnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi za obavljanje zdravstvene delatnosti iz oblasti stomatološke i farmaceutske zdravstvene zaštite. Prema podacima iz Agencije za privredne registre i privrednih sudova, danas u je u Srbiji registrovano oko 1500 privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi (nisu uračunate stomatološke prakse, apoteke i laboratorije), a prema podacima Svetske banke, u njima se potroši oko 38 posto celokupnog novca za zdravstvene usluge u zemlji.
Ipak, privatni pružaoci zdravstvenih usluga se od samog početka suočavaju sa veliim brojem problema. Nejasni i zastareli propisi, problematični krovni zakoni i nedostatak saradnje celog sektora sa Ministarstvom zdravlja samo su neki od njih.
Asocijacija je izmedju ostalog osnovana i sa ciljem da se uspostavi dijalog sa svim relevantnim činiocima i svi problemi reše u najboljem interesu pacijenata.