Elektrodistribucija Srbije d.o.o.


Large company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Mrežni sistem,
Oprema za trafostanice,
Građevinski i pomoćni radovi na telefonskim i komunikacionim linijama,
Postavljanje telefonskih kablova,
Postavljanje kompjuterskih kablova,
Građevinski radovi na komunikacionim linijama,
Održavanje i popravka softvera,
Digitalni daljinski komander,
Ugradnja elektro opreme u objekte,
Softver za daljinski pristup