Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Uprava za rodnu ravnopravnost obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti, izrada nacrta zakona i drugih propisa u ovoj oblasti, poboljšanje položaja žena i promocija rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti.

Prioriteti Uprave su priprema Nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim će se na sveobuhvatan način urediti pitanje rodne ravnopravnosti kao i osnivanje novih i jačanje postojećih institucija za obezbeđivanje ravnopravnosti polova; priprema Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti kojom će biti utvrđena celovita i usklađena politika države u cilju eliminisanja diskriminacije žena, poboljšanja njihovog položaja i integrisanje principa ravnopravnosti polova u sve oblasti delovanja institucija sistema, kao i sprovođenje preporuka Komiteta UN o eliminaciji diskriminacije žena.