Univerzitetska dečja klinika Beograd


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Pedijatrijska klinika otpočela je svoj rad januara meseca 1925. god. Na obe klinike svakodnevno se obavi više od 200 pregleda obolele dece. Nastavnici i lekari Pedijatrijske klinike i Dečje hirurške klinike, aktivno učestvuju u radu zdravstvene službe grada Beograda i čitave Republike, vršeći zdravstvene dužnosti, radeći na nastavi, a takođe i na unapređenju medicinske nauke.