Naučno-tehnološki park Beograd


Micro company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, uz podršku Švajcarske vlade, u cilju razvoja inovacionog ekosistema i ekonomije zasnovane na znanju. NTP Beograd pruža podršku startap i rastućim visokotehnološkim kompanijama (MSP i I&R odeljenja domaćih ili stranih kompanija) kroz set infrastrukturnih i stručnih usluga koje podstiču njihov ubrzani rast i razvoj. Kompleks NTP Beograd izgrađen je u inspirativnom okruženju Zvezdarske šume u kome je mesto za svoje poslovanje našlo više od 60 kompanija članica koje upošljavaju preko 500 inženjera. NTP Beograd predstavlja jedinstveno mesto za podršku razvoju i komercijalizaciji inovacija u Srbiji.