NALED


Small company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje zajedničkim snagama kontinuirano rade na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od svog osnivanja 2006. godine do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju koja okuplja više od 300 članova, dok mrežu partnera čini preko 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu Srbije. Članovi se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede, kao i za fer konkurenciju.

NALED daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji, a sve u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja ekonomskog razvoja naše zemlje.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:

- Unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje
- Jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave

Organizovanjem velikog broja događaja i poslovnih sastanaka, NALED je postao lider u promociji dijaloga između javnog, privatnog i civilnog sektora i pozicionirao se kao vodeći autoritet na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.

Unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje

- Smanjena siva ekonomija i unapređen poreski sistem
- Unapređena e-Uprava i e-Poslovanje
- Napredak u rešavanju pitanja imovine i unapređenje planiranja i izgradnje
- Unapređeni uslovi za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije
- Unapređeni uslovi za razvoj sektora zdravstva
- Unapređena međunarodna konkurentnost i regionalna saradnja

Jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave

- Unapređeni kapaciteti državne uprave i lokalne samouprave za podršku privredi
- Unapređen proces donošenja i kvalitet zakonskih rešenja na osnovu analiza i preporuka privrede i civilnog sektora
- Proces pristupanja EU doprinosi konkurentnosti privrede