Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Novi Sad


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti regionalnog razvoja, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu kojima se: uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj, osnivaju organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja i vrše osnivačka prava nad njima; utvrđuju i donose strateška i druga dokumenta regionalnog razvoja.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prati sprovođenje programa, mera i aktivnosti za ravnomerni regionalni razvoj; predlaže jednog člana tenderske i aukcijske komisije kada je subjekt privatizacije s teritorije AP Vojvodine; učestvuje u pripremi strateških dokumenata i akcionih planova kojima se utvrđuju načela, ciljevi i prioriteti razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji; učestvuje u donošenju plana namene radiofrekvencijskih opsega i plana raspodele radio-frekvencija; učestvuje u utvrđivanju načina korišćenja preostalog opsega radio-frekvencija namenjenih zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji, kao i pružanju širokopojasnih servisa (digitalna dividenda).