ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET Banja Luka


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Fakultet obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku djelatnost. Osnovna djelatnost je obrazovanje kroz nastavni proces, ali se teoretska saznanja primjenjuju i razvojnim istraživanjima i stručnim djelatnostima kroz organizacione jedinice. Ovakvom organizacijom fakulteta unapređuje se nastavno-obrazovni proces. Prioritet je obezbjeđenje sopstvenog nastavnog kadra.

Fakultet ostvaruje programe obrazovanja za profile arhitektonske i građevinske struke kroz odsjeke fakulteta:

•Arhitektonski
•Građevinski
Statutom Fakulteta je predviđeno osnivanje katedri kao osnovnih obrazovno-naučnih jedinica iz određene oblasti koje se osnivaju za više srodnih nastavnih predmeta. Predviđene su sledeće katedre:

•Katedra za konstrukcije
•Katedra za opšte programske osnove
•Katedra za projektovanje
•Katedra za razvoj arhitekture
•Katedra za saobraćajnice
•Katedra za urbanizam
•Katedra za hidrotehniku

Fakultet je organizaciono podijeljen u cilju obezbjeđenja potrebne kadrovske, eksperimentalne i administrativno-tehničke podrške obrazovne djelatnosti i omogućavanja efikasnije realizacije naučnog rada, osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja i stručnih djelatnosti.

Organizacione jedinice fakulteta su:

•Centar za naučno-istraživački rad i saradnju sa privredom,
•Inženjersko-računski centar,
•Stručne službe.
Centar za naučno-istraživački rad i saradnju sa privredom omogućuje svim zaposlenima da svoje teoretski stečeno znanje primijene u praktičnim projektima, provjere teoretske rezultate, unaprijede praksu, ali i ostvare dio prihoda za fakultet koji bi se koristio za osavremenjivanje nastavnog procesa. Očekujemo da fakultet bude aktivno uključen u proces izrade strateških razvojnih projekata u domenu prostorno održivog razvoja Republike Srpske, u čemu možemo dati značajan doprinos.