Represent communications d.o.o. Beograd


Small company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Agencija pruža svojim klijentima sve ključne usluge iz oblasti integrisane komunikacije - odnose sa javnošću, digitalni PR, edukaciju i kreativu. Naš pristup je analitičan, strateški, integrisan i merljiv, sa ciljem održive dodane vrednosti za klijenta. Struktura agencije predstavlja odgovor na rastuće potrebe tržišta i postavljena je po ugledu na strukturu agencije Weber Shandwick, tako da svaki klijent ima svoj tim i punu posvećenost svih članova.