JVP Srbijavode Novi Beograd


Medium company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Javno vodoprivredno preduzeće "SRBIJAVODE" Beograd je osnovano Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama 1996. godine spajanjem tri javna vodoprivredna preduzeća: "Dunav", "Sava" i "Morava",a počelo je sa radom 01.01.1997. godine (Zakon o vodama Sl. glasnik RS 46/91 i izmene i dopune Zakona Sl. glasnik RS 73/91, 80/91, 53/93, 48/94 i 54/96 ).

Zakonom o vodama na teritoriji Republike Srbije formirana su tri vodna područja, i to: Vodno područje Dunava, Vodno područje Save i Vodno područje Morave, a Statutom Javnog vodoprivrednog preduzeća, za obavljanje delatnosti na vodnim područjima, formirani su vodoprivredni centri: "Dunav", "Sava" i "Morava".

Sredinom 2002. godine, a na osnovu Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine, osnovano je Javno vodoprivredno preduzeće "VODE VOJVODINE" za obavljanje vodoprivredne delatnosti na teritoriji pokrajine Vojvodine. Nakon donošenja odluke o izdvajanju delova vodoprivrednih centara koji posluju na teritoriji pokrajine JVP "SRBIJAVODE" nastavlja da obavlja svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije bez teritorije AP Vojvodine.

Osnovna delatnost preduzeća je gazdovanje vodnim resursima, iskorišćavanje i upotreba voda, zaštita od štetnog dejstva voda i zaštita voda od zagađivanja, a odnosi se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za pice, termalnu i mineralnu vodu.