Kliničko bolnički centar Kragujevac


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
KC "Kragujevac" obezeđuje hospitalizaciju za 1240 bolesnika, koliko iznosi posteljni fond, a dnevno pruža još oko 3000 specijalističkih usluga. Od 1997. godine KC "Kragujevac" potrebe za sterilnim rastvorima obezbeđuje sopstvenom proizvodnjom.
Pored drugih, visokospecijalizovane usluge KC "Kragujevac" su i usluge CT dijagnostike, citogenetske laboratorije i endoskopske hirurgije.

KC "Kragujevac" čini šest klinika, osam centara, šest bolničkih odeljenja, pet medicinskih, četiri nemedicinske službe i Muzej zdravstvene kulture.