AFA Asocijacija za afirmaciju potencijala žena


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Oblast ostvarivanja ciljeva: Podsticanje građanske inicijative i aktivne uloge pojedinaca i korišćenje vlastitih potencijala, pre svega žena, u rešavanju važnih društvenih problema kao što su: jednakost polova, osnaživanje žena i razvoj njihovog potencijala, razvoj preduzetništva, edukacija i razmena znanja, ekologija, očuvanje prirode i životne sredine, kreiranje humanijeg društva na etici pojedinca i građanska solidarnost.