Vlado Baumaschinen d.o.o. Beograd


Small company
Main info
News
Saopštenja sa korporativnog websajta

Reference
31.10.2018.

Tenders
Tender wins
Finance
Reference list
Saopštenja
Activity description
Primarni radovi: - Iskop zemljanog materijala svih kategorija - Rušenje objekata (uključuje i rad hidrauličnim čekićem) - Raščišćavanje terena - Nabavku, obradu i ugradnju svih vrsta gradjevinskog materijala - Spoljašnje uređenje terena - Proizvoljni transport - Pružanje usluga rada: *kranom *autocisternom za vodu *mobilno, drobiličnom, postrojenjem *telehenderom