Bureau Veritas d.o.o. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
BUREAU VERITAS DOO BEOGRAD
ADDRESS
Jove Ilića 140, 11000 Beograd
Responsible person
Andrey IIyashik

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
Delatnost BUREAU VERITASA temelji se na međunarodnoj mreži predstavništava, agencija i dodatnih kompanija osnovanih po svim kontinentima, tako da je trenutno prisutan u 140 zemalja, sa mrežom od 850 kancelarija i više od 44.000 stručnjaka. Čitava organizacija pod kontrolom je sedišta koje se sastoji od glavne uprave, uprava pojedinih grana delatnosti i centra za istraživanje i razvoj.

Danas je Bureau Veritas svetski poznata i priznata institucija, koja je u mogućnosti pružati širok spektar usluga, te s tehničkom podrškom omogućava ostvarenje različitih projekata u sledećim oblastima:

* Pomorstvo – Brodogradnja i brodarstvo
* Industrijski projekti
* Građevinarstvo
* Vazduhoplovna industrija (akreditacija 24 vlade)
* Međunarodna trgovina (akreditacija 15 vlada)
* Proizvodnja robe široke potrošnje kao što su proizvodnja igračaka, sportske odeće i obuće, tekstila itd.
* Proizvodnja hrane
* Zdravlje
* Sistemi upravljanja kvalitetom, sistemi upravljanja zaštitom životne sredine i sistemi upravljanja zdravljem i bezbednošću
* Transport i logistika


Bureau Veritas Certification nudi usluge sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001, sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001, sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću prema standard OHSAS 18001, sistema upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, HACCP, sistem upravljanja bezbednošću informacija ISO 27001, specifične sektorske standarde kao ISO 13485, TS 16949, PN-EN 15038, BRC, IFS, GLOBALGAP i dr.