Klinički centar Univerziteta u Sarajevu


Main info
FULL NAME
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu javna ustanova u državnoj svojini sa p.o. Sarajevo
ADDRESS
Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Responsible person
Sebija Izetbegović od januara 2016.
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Video
Activity description
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu je vodeća stručna, edukativna, nastavna, znanstveno-istraživačka zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini. Kroz Klinički Centar ponuđene su najkvalitetnije specijalističke usluge, najšireg spektra.

News