D.R. GILBERT GROUP Beograd


Micro company
Main info
FULL NAME
D.R. GILBERT GROUP DOO BEOGRAD
ADDRESS
Cara Uroša 62-64 Hotel Mona Plaza, 11000 Beograd
Responsible person / Owner
Dragiša Ristovski

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Activity description
Edukaciju putem seminara, predavanja kraćih kurseva i treninga na teme:
1) Seminari prodajnih veština:
- Kako unaprediti prodaju svojih proizvoda
- Akvizicija novih kupaca
- Napredne veštine prodaje
- Veštine prodaje i unapređenje poslovanja
- Veština prodaje za vođenje maloprodajnih objekata
- Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona
- Kako uspešno voditi prodajni razgovor
- Trade marketing
- Primenjeni marketing
2) Seminari menadžerskih veština:
- Veština pregovaranja kao metod u unapređenju poslovanja
- Liderske veštine
- Veština uticaja
- Efikasan menadžer prodaje
- Trening za trenere
- Izrada biznis plana
- Upravljanje projektima
- Uvod u finansijsku inteligenciju
- Efikasano upravljanje vremenom i stresom
- Vođenje magacinskog poslovanja i ljudi u njemu
- Logistički procesi i lanac snabdevanja
- HR Menadžment ljudskih resursa
3) Seminari komunikacijskih veština:
- Prezentacijske veštine i javni nastup
- Internet poslovanje i internet prodaja
- Poslovni bon ton
- Principi uspeha i razvoj karijere
- Neverbalna komunikacija
- Veština komunikacije
- Asertivna komunikacija
4) Seminari za bankarski sektor:
- Unapređenje poslovanja u bankarskom sektoru
- Savetodavna prodaja za lične bankare i kreditne referente
- Unapređenje prodajnih performansi bankarskih službenika
- Unapređenje prodaje u radu sa privilegovanim klijentima
- Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru
- Kako povećati pozitivan uticaj na klijente sa ciljem poboljšanja prodaje u bankarskom sektoru
- Prodaja bankarskih proizvoda
- Liderske veštine i vođenje timova za direktore filijala i regionalne direktore
- Kako povećati pozitivan uticaj na kljente sa ciljem stavranja dugoročnih partnerskih odnosa
- Veština prodaje prema SFE projektu
- Akvizicija novih i održavanje odnosa sa postojećim klijentima
- Unapređenje pregovaračkih veština u bankarskom sektoru

5) Seminari za lični razvoj
- Principi uspeha i razvoj karijere
- Kako povećati motivaciju
- Smisao i ravnoteža životnih područjauloga: posao, porodica, prijatelji i ja
Organizacija višemesečnih programa edukacije na temu veština prodaje i pregovaranja - Akademija komercijalne komunikacije i na temu menadžerskih veština - Akademija menadžerskih veština.

News