Istraživačka stanica Petnica


Main info
FULL NAME
Istraživačka stanica Petnica
ADDRESS
Postanski fah 6, 14104 Valjevo
Responsible person
Vigor Majić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Persons
Philanthropy
Activity description
Cilj istraživačkih aktivnosti učenika nije da ostvare neki određeni naučni rezultat, već da ovladaju korektnom metodologijom istraživačkog rada od zamisli i formulacije projekta, preko njegove pripreme i realizacije, pa do formulacije i predstavljanja rezultata.

Učesnici letnjih kampova mogu sa svojim izveštajima i stručnim radovima konkurisati za učešće na godišnjoj Konferenciji (decembar). Radovi koji na osnovu kvaliteta i originalnosti budu izabrani predstavljaju se na Konferenciji i publikuju u posebnom Zborniku radova. Svi ovi radovi se tretiraju kao ravnopravni. ISP ne dodeljuje nikakve nagrade pojedincima niti izdvaja pojedinačne radove.

Učenici koji su pohađali ceo godišnji ciklus seminara imaju znatne olakšice u izboru za učešće na programima u narednoj godini. Učenici čiji radovi uđu u izbor za Konferenciju stiču automatsko pravo učešća na seminarima i letnjim kampovima iz bilo koje oblasti u narednoj godini.

Stav ISP je da je pisani istraživački rad, naročito ukoliko je kvalitetno urađen i izabran za učešće na Konferenciji, a time i publikovan u Zborniku radova, najbolja preporuka o kvalitetima pojedinog učenika.