FZS Sarajevo


Main info
FULL NAME
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Sarajevo
ADDRESS
Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Responsible person
Đurđević Derviš

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Activity description
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU priprema i provodi statisticka istraživanja od interesa za Federaciju BiH na osnovu Zakona o statistickim istraživanjima u Federaciji BiH (Službene novine Federacie BiH, br: 63/03), a svoja redovna statisticka istraživanja provodi prema godišnjem Programu statistickih istraživanja od interesa za Federaciju BiH koji sadrži naziv, sadržaj, periodicnost statistickog istraživanja, ko je obavezan dati podatke kao i rok za prve rezultate, te uskladenost pojedinih statistickih istraživanja sa nacionalnim i medunarodnim standardima i metodologijama nastoji osigurati njihovu uporedivost s podacima drugih zemalja. Federalni zavod za statistiku prikuplja, obraduje cuva i publikuje statisticke podatke iz oblasti: industrija i rudarstvo, gradevinarstvo, saobracaj/promet, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, unutrašnja i spoljna trgovina, ugostiteljstvo i turizm, stanovništvo (demografija) zaposlenost, nezaposlenost i place, bruto domaci proizvod, obrazovanje, socijalna zaštita, pravosude, cijene, troškovi života i dr.