Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine


Main info
FULL NAME
GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD
ADDRESS
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad
Responsible person
Đorđe Raković, direktor
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Persons
Activity description
Osnivanje

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine osnovan je odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine od 18.12.2003. godine.


Zadatak Fonda

Fond je osnovan sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke. Ovaj zadatak Fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.

Povoljni uslovi kreditiranja

Fond obezbeđuje kreditne linije banaka putem zaključivanja sporazuma o poslovnoj saradnji sa bankama koje su spremne da podrže programske aktivnosti Fonda i uslove kreditiranja (visina kamatne stope, rok i način otplate kredita ) prilagode uslovima definisanim u Programu rada Fonda i konkursima koje Fond raspisuje za odobravanje garancija
za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju određenih privrednih delatnosti.

Misija Garancisjskog fonda AP Vojvodine

• porast zaposlenosti i životnog standarda,
• dinamičniji i uravnoteženiji regionalni razvoj AP Vojvodine u skladu sa

Nacionalnom strategijom privrednog razvoja Republike Srbije.

• izvoz i unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata
•osnivanje, početak rada i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači žene i mladi
• integracija izbeglih, prognanih i raseljenih lica
• smanjenje visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite

News