Represent communications d.o.o. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
REPRESENT COMMUNICATIONS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD
ADDRESS
Knez Mihailova 1-3, 11000 Beograd
Responsible person
Tamara Jokanović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Galleries
Activity description
Agencija pruža svojim klijentima sve ključne usluge iz oblasti integrisane komunikacije - odnose sa javnošću, digitalni PR, edukaciju i kreativu. Naš pristup je analitičan, strateški, integrisan i merljiv, sa ciljem održive dodane vrednosti za klijenta. Struktura agencije predstavlja odgovor na rastuće potrebe tržišta i postavljena je po ugledu na strukturu agencije Weber Shandwick, tako da svaki klijent ima svoj tim i punu posvećenost svih članova.

News