Madlenianum opera i teatar Zemun


Small company
Main info
FULL NAME
OPERA & THEATRE MADLENIANUM PREDUZEĆE ZA SCENSKE DELATNOSTI DOO BEOGRAD (ZEMUN)
ADDRESS
Ul. Glavna 32, 11000 Beograd
Responsible person
Marko Vusić, Svetlana Veličković, Zorica Rakić, Andreja Rackov, Ana Zdravković
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Activity description
MADLENIANUM je odredio svoju misiju u kulturi Srbije jasno koncipiranim operskim i baletskim repertoarom, koncertnom delatnošću i izdavačkim projektima. Operski repertoar obuhvata dela klasične operske literature iz 17. i 18. veka koja do sada kod nas nisu izvođena kao i pojedina retko izvođena operska dela iz 19. veka. Ove predstave su realizovane na savremen način uz učešće najeminentnijih umetnika iz zemlje i inostranstva. Poseban akcenat je stavljen na operu 20. veka koja svojim svežim i modernim duhom zadire u aktuelne tematike današnjice. Baletski repertoar orijentisan je ka savremenom baletu i igri i ide putem istraživanja međusobnog prožimanja određenih teatarskih vrsta u teatru pokreta. Koncertna delatnost prezentira solistička, vokalna i instrumentalna izvođenja najvišeg umetničkog kvaliteta. Izdavački projekti afirmišu kapitalna dela iz oblasti teorije i estetike muzičkog teatra.

Od prvih dana svoga postojanja, MADLENIANUM se opredelio za rad na stvaranju opere kao teatarske umetnosti u kojoj se međusobnim zbližavanjem muzičkog i dramskog teatra sugeriše otvaranje novih i do sada neosvojenih umetničkih prostora. Upravo iz tog razloga MADLENIANUM angažuje istaknute dirigente, reditelje kao i umetničke ansamble kojima su ove ideje bliske.

News