Privredna komora Kosova i Metohije Kosovska Mitrovica


Main info
FULL NAME
Privredna komora Kosova i Metohije Kosovska Mitrovica
ADDRESS
Kralja Petra Prvog, br 200, 38220 Kosovska Mitrovica
Responsible person
Branko Miljković

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Activity description
Delatnost komore je:
- pružanje i organizovanje stručne pomoći svojim članovima radi poboljšanja i unapređivanja
njihovog poslovanja;
- proučavanje pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u komori, praćenje pojava
privrednog života i ocenjivanje njihovog dejstva na privredu Republike Srbije, odnosno svoje
teritorije ili područja;
- unapređivanje i uspostavljanje ekonomske saradnje sa inostranstvom, organizovanje
privredne i turističko-informativne propagande, sajmova, privrednih izložbi i drugih promotivnih
aktivnosti za potrebe svojih članova;
- predstavljanje domaće privrede u zemlji i inostranstvu i uključivanje iste u međunarodnu
razmenu roba i usluga na način kojim će se svojim članovima olakšati pristup svetskom tržištu;
- pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija svojim članovima radi pronalaženja
potencijalnih partnera i njihovog međusobnog povezivanja;
- razvoj informacionog sistema u komori;
- podsticanje istraživanja u oblasti naučno-tehnološkog razvoja;
- unapređivanje preduzetništva i menadžmenta i praćenje i prenošenje međunarodnih iskustava
u tim oblastima, a naročito menadžmenta u oblasti sistema kvaliteta...

News