Beogradska berza a.d. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
Beogradska berza a.d. Beograd
ADDRESS
Omladinskih brigada 1
P.O. Box 50, 11070 Novi Beograd
Responsible person
Ivan Leposavić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Finance
Persons
Activity description
Beogradska berza je organizator tržišta hartija od vrednosti u Srbiji. Pored organizovanja trgovanja Beogradska berza bavi se i poslovima promocije i razvoja tržišta kapitala, prodaje i licenciranja tržišnih podataka, edukacije investitora, itd. Beogradska berza posluje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
Beogradska berza, prvobitno je osnovana 1894. godine, a reosnovana 1989. godine. Danas je poslovanje Beogradske berze usklađeno sa evropskim standardima i praksom. Beogradska berza je akcionarsko društvo, čiju akcionarsku strukturu čine, pored Republike Srbije, investiciona društva, banke, osiguravajuća društva, druga pravna i fizička lica. Trgovanje na Berzi obavlja se preko brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka, članova Berze.
Trgovanje hartijama od vrednosti u Srbiji organizovano je na Regulisanom tržištu Beogradske berze (Prajm i Standard listing i Open Market), kao i na MTP tržišnom segmentu.

News