Infoplan d.o.o. Aranđelovac


Micro company
Main info
FULL NAME
INFOPLAN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA I INŽENJERING ARANĐELOVAC
ADDRESS
Ratnih Vojnih Invalida br.4, 34300 Aranđelovac
Responsible person
Marina Agatunović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Activity description
Infoplan je multidisciplinarno preduzeće koje teži integrisanju više naučnih disciplina, prevashodno arhitekture i urbanog planiranja. Analitičkim pristupom i metodološki determinisanim procesima izrađuju se planovi i projekti od strateškog značaja. Metodološki pristup izrade planova se menja u skladu sa kontekstom i raznim drugim uticajnim faktorima, koje svaki grad poseduje kao svoj lični identitet.

Urbanističko planiranje i projektovanje je suštinsko opredeljenje kao primarna delatnost. U proteklom periodu rađeni su prostorni i urbanistički planovi, projektovani su objekti visokogradnje i niskogradnje.

News