Reformator Beograd


Micro company
Main info
FULL NAME
Centar za edukaciju, investicije i održivi razvoj - Reformator Bograd
ADDRESS
Vanđela Tome 15/4, 11000 Beograd
Responsible person
Aleksandar Panovski

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Finance
Activity description
Centar za edukaciju, investicije i održivi razvoj - Reformator Bograd organizuje KONFERENCIJE, SEMINARE, OBUKE i RADIONICE i pruža KONSALTING USLUGE IZ MENADŽMENT I PRAVNOG POSLOVANJA iz sledećih OBLASTI:
Radno-pravnih odnosa
Organizacije rada
Upravlјanja lјudskim resursima
Javnih nabavki
JPP i investicija
Bezbednosti i zdravlјa na radu
Upravlјanja otpadom
Normativnog uređivanja poslovanja (izrada opštih i pojedinačnih akata, dokumenata i procedura)
Saradnja sa javnim sektorom...