Project biro Utiber d.o.o. Novi Sad


Small company
Main info
FULL NAME
Project Biro Utiber d.o.o. Novi Sad
ADDRESS
Temerinska 76
, 21000 Novi Sad
Responsible person
Miodrag Jović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Galleries
Activity description
Glavne aktivnosti PROJECT BIRO UTIBER su pružanje svih vrsta konsultantskih inženjerskih usluga u oblasti saobraćaja i infrastrukturnih sistema (putevi, železnice, aerodromi, vodoprivredni sistemi, energetika, telekomunikacije, ITS).

Osnovna delatnost je izrada tehničke dokumentacije u oblasti niskogradnje uključujući pripadajuću infrastrukturu, sa svim pratećim studijama. Osnovni proizvodi su studije izvodljivosti i projektno-tehnička dokumentacija za sve faze projektovanja (generalni, idejni i glavni) za gore pomenute saobraćajne i infrastrukturne sisteme, kao i stručne i tehničke kontrole svih vrsta tehničke dokumentacije.

News