Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije SMEITS


Micro company
Main info
FULL NAME
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije SMEITS
ADDRESS
Kneza Miloša br. 7a/II, 11000 Beograd
Responsible person
Dr Milovan Živković, predsednik

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Events
Finance
Activity description
2011, SMEITS navršava 60 godina postojanja kao samostalna organizacija.
SMEITS sadrži stručne sekcije za: automatizaciju, procesnu tehniku, za sunčevu energiju, za gasnu tehniku, za elektrodistributivnu delatnost i dr.
Većina specijalizovanih društava i stručnih sekcija SMEITS-a svoju stručnu delatnost obavlja u kontinuitetu, prema ustaljenim programima aktivnosti - redovnim skupovima i publikacijama, proširujući tematske oblasti rada novim sadržajima i negujući kolegijalno okupljanje na redovnim i tradicionalnim stručnim manifestacijama.

News