Logit d.o.o. Novi Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
LOGIT d.o.o. Beograd-Novi Beograd
ADDRESS
Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd
Responsible person
Bojan Dobrota

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Galleries
Video
Activity description
Logit pruža softverske usluge i zajedno sa partnerima implementira vodeća rešenja na poljima koja uključuju veliki obim operacija i podataka, poput industrija trgovine, distribucije i logistike, poslovne inteligencije, optimizacije procesa, naučnih istraživanja, primenjene nauke o podacima i drugim.

News