BPP Group d.o.o. Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
Privredno društvo za trgovinu i usluge BPP group društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Vračar
ADDRESS
Grčića Milenka 39, 11000 Beograd-Vračar
Responsible person / Owner
Daniel Siveri

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
BPP Group je ovlašćeni distributer Kaeser Kompressoren za Srbiju. Kaeser Kompressoren nudi proizvode, usluge i kompletna rešenja za proizvodnju, obradu i isporuku energije u obliku komprimovanog vazduha. Najveći prioritet u organizaciji naše firme predstavlja kvalitet. Konačno, i uspeh našeg poslovanja se temelji na kvalitetu naših proizvoda i usluga. Servisna mreža i usluge dostupne su korisnicima 24h, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje. Ugrađujući samo originalne Kaeser rezervne delove i potrošni materijal, produžavamo radni vek kompresora i smanjujemo mogućnost nastanka kvara na minimum. Stabilna i pouzdana isporuka komprimovanog vazduha u Vašoj fabrici obezbeđuje se redovnim servisiranjem opreme ( u servisnim intervalima propisanim od strane proizvođača). Bilo da se radi o A, B, C, D servisnom intervalu ili o vanrednoj intervenciji, zamene nekog dela, budite sigurni da ćete biti usluženi u najkraćem mogućem roku. Naša ponuda obuhvata: Dobro obučen tim sa dugogodišnjim iskustvom, Treninge i obuku korisnika i potencijalnih kupaca, Kompletnu tehničku dokumentaciju za svaki kompresor posebno, Instrumente za merenje realnih potreba korisnika za komp. vazduhom, Statističke podatke i iskustva iz dugogodišnjeg rada, Podršku kompanije KAESER KOMPRESSOREN u svakom pogledu

News