Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Beograd


Medium company
Main info
FULL NAME
ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽNE RADOVE, PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽENJERING HIDROENERGETSKIH, VODOPRIVREDNIH I INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA I SISTEMA BEOGRAD
ADDRESS
Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd
Responsible person
Bratislav Stišović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Finance
Persons
Activity description
ISTRAŽIVANJA I ISTRAŽNI RADOVI

Geodezija

Hidrologija

Geologija hidrogeologija i geofizika

Geotehnika

Hidraulika

Pedologija

Drugi specifični istražni radoviIZRADA STUDIJA I PLANSKO-ANALITIČKIH DOKUMENATA

Vodoprivredne osnove

Hidro-energetske osnove

Poljoprivredne i šumsko-privredne osnove

Regionalne hidrološke i hidrogeološke studije

Studije dugoročnog rešavanja problema vodosnabdevanja

Studije dugoročnog rešavanja problema otpadnih voda

Tehno-ekonomske studije i ekspertize

Investicioni programi

Agro-socio-ekonomske studije

Studije razvoja pojedinih privrednih grana

Studije uticaja na životnu sredinuIZRADA PROJEKATA

Hidroenergetski sistemi objekti i postrojenja

- brane i pribranski objekti

- akumulacije

- hidroelektrane i objekti uz hidroelektrane

- pumpna i pumno-akumulaciona postrojenjaVodoprivredni i hidromelioracioni sistemi

- vodoprivredna rešenja slivova i područja

- transferi voda

- regulacija vodnih tokova i uređenje priobalja

- sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje

- sistemi odbrane od voda i zaštite voda

- zaštita od erozije i nanosaVodosnabdevanje i prečišćavanje voda za piće

- izvorišta i vodozahvati

- sistemi za transport i skladištenje vode

- postrojenja za tretman vode za piće

- distributivne mreže i objektiKanalizacioni sistemi i prečišćavanje otpadnih voda

- sistemi za prikupljanje otpadnih voda

- kanalizacione mreže i objekti

- sistemi za transport otpadnih voda

- postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih vodaPodzemni objekti

- hidrotehnički tuneli

- objekti za skladištenje opasnih i štetnih materija

- objekti specijalne namene

Geografski informacioni sistemiPOSEBNE INŽENJERSKE USLUGE

Ekspertize

Izrada licitacionih elaborata i tendera

Pregled revizija i overa tehničke dokumentacije

Tehnička pomoć i nadzor nad izgradnjom

Projektanstki direktivni nadzor

Konsultantske i druge usluge za potrebe investitora

Ispitivanje i puštanje u probni pogon

Transfer znanja i obuka kadrova

News