Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republika Srbija

Potpuni naziv:

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republika Srbija

Odgovorno lice:

Saša Varinac

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Contact

Adresa:Nemanjina 22–26, 11000 Beograd
Telefon: ??? (?)?? ???? ???, ???? ???, ???? ???
Fax: ??? (?)?? ???? ???, ???? ???
Email:no-reply@example.com

Status, income, ownership

Oblik svojine:

state property

Activity description

Republička komisija predstavlja drugostepeni organ u postupku zaštite prava koji se pokreće podnošenjem zahteva za zaštitu prava. Odluku o podnetom zahtevu u prvom stepenu donosi sam naručilac (državni organ, javno preduzeće, škola, bolnica, jedinica lokalne samouprave, itd.. koji nabavljaju radove, dobra ili usluge). Naručilac može da donese odluku kojom usvaja zahtev za zaštitu prava i u celini ili delimično poništava postupak javne nabavke, ili odluku kojom se zahtev za zaštitu prava odbija kao neosnovan. Ukoliko naručilac odbije njegov zahtev, podnosilac zahteva može podneti pismeno izjašnjenje o nastavku postupka pred Republičkom komisijom, koja o zahtevu za zaštitu prava odlučuje u drugom stepenu. Repulička komisija odlučuje u granicama podnetog zahteva za zašititu prava, kao i o povredama za koje podnosilac zahteva nije znao i nije mogao znati, a koje su uticale na odluku naručioca u postupku javne nabavke.
Prikaži pun opis

News

view all

07.06.2024.  |  Transport

Ponovo "odleđen" kontroverzni tender za kupovinu 25 tramvaja - Odbijen zahtev za zaštitu prava

Dramski zapleti i raspleti na temu tendera GSP Beograd za kupovinu 25 tramvaja za potrebe ovog najvećeg gradskog prevoznika, nastavljaju se. Nepune dve nedelje pošto je ova javna nabavka "odmrznuta" i brzopotezno opet zaustavljena zbog podnetog zahteva za zaštitu prava, ovaj tender zvanično je ponovo "otkočen". Uslov za ponovno aktiviranje ove, u dva navrata, suspendovane javne nabavke

Iz kataloga roba i usluga

Administration, defence and social security services

Government services

Procurement plans

view all

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum

13.07.2024.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum

13.07.2024.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum

13.07.2024.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum

13.07.2024.

Isporučioci