CPI Construction Projects doo Beograd


Small company
Main info
FULL NAME
CPI Construction Projects doo Beograd
ADDRESS
Majke Kujundžića 14-A, 11010 Beograd
Responsible person
Vladimir Savić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Finance
Philanthropy
Activity description
C P I grupa je snažna investiciona korporacija koja se sastoji od više operativnih zasebnih kompanija sa ciljem investiranja kapitala u Real Estate projekte na tržištu Evrope.

Investiciona filozofija kompanije je da investira u izgradnju i kupovinu nekretnina, čime na duži rok ostvaruje svoje prisustvo na lokalnim tržištima i time osigurava bogatu ponudu za kupce sa različitim preferencijama.