Ekonomski fakultet Beograd


Main info
FULL NAME
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
ADDRESS
Kamenička 6, 11000 Beograd
Responsible person
Dekan, prof.dr. Branislav Boričić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Persons
Philanthropy
Video
Activity description
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom od 76 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka.

U okviru Ekonomskog fakulteta, osnovan je Centar za permanentno stručno usavršavanje čiji je cilj da, u skladu sa konceptom doživotnog učenja, obezbeđuje edukaciju namenjenu poslovnoj javnosti. U organizaciji CPSU, izvode se inovacioni seminari iz oblasti ekonomije i poslovnog upravljanja. Zadatak Centra je da kontinuirano i konzistentno zadovoljava potrebe korisnika u preduzećima, organizacijama i institucijama koji se susreću sa raznim problemima i izazovima u poslovanju, što zahteva primenu novih znanja i tehnika.

News