Intstitut MOL d.o.o.


Small company
Main info
FULL NAME
INSTITUT MOL D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA HEMIJU, BIOTEHNOLOGIJU I KONSALTING, STARA PAZOVA
ADDRESS
Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova
Responsible person
Jelena Vulić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tender wins
Finance
Activity description
USLUGE:

- Fizička i hemijska ispitivanja: vode (podzemne, površinske i otpadne vode); vazduha (ambijentalni vazduh i vazduh radne sredine); zemljista, sedimenta, mulja; otpadnih materijala; ruda i rudnih koncentrata (gvožđa); hrane (vino), hemijska ispitivanja
reagenasa za flotaciju (ksantati).
- Karakterizacija otpada prema Katalogu otpada;
- Uzorkovanje voda, zemljišta i otpadnih materijala;
- Ekspertske usluge i izrada projekata i elaborata u oblasti zaštite životne sredine;
- Forenzička ekologija;
- Razvojno-proizvodni centar u okviru nadležnog Ministarstva
- Trening centar (za obuke).