Zajednička advokatska kancelarija Marić & Mujezinović


Main info
FULL NAME
Zajednička advokatska kancelarija Marić & Mujezinović
ADDRESS
Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L, 11070 Novi Beograd
Responsible person
Branislav Marić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Events
Philanthropy
Activity description
Zajednička advokatska kancelarija Marić i Mujezinović sarađuje sa Kinstellar-om, jednom od vodećih advokatskih kancelarija koja posluje u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Kancelarija pruža fokusirane, komercijalno-orijentisane pravne usluge u anglosaksonskom stilu vodećim učesnicima na tržištu, kako u Srbiji, tako i u širem regionu Balkana.

News