NALED


Small company
Main info
FULL NAME
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
ADDRESS
Makedonska 30/VII, 11000 Beograd
Responsible person
Violeta Jovanović

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Events
Finance
Persons
Philanthropy
Galleries
Video
Activity description
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje zajedničkim snagama kontinuirano rade na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od svog osnivanja 2006. godine do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju koja okuplja više od 300 članova, dok mrežu partnera čini preko 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu Srbije. Članovi se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede, kao i za fer konkurenciju.

NALED daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji, a sve u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja ekonomskog razvoja naše zemlje.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:

- Unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje
- Jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave

Organizovanjem velikog broja događaja i poslovnih sastanaka, NALED je postao lider u promociji dijaloga između javnog, privatnog i civilnog sektora i pozicionirao se kao vodeći autoritet na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.

Unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje

- Smanjena siva ekonomija i unapređen poreski sistem
- Unapređena e-Uprava i e-Poslovanje
- Napredak u rešavanju pitanja imovine i unapređenje planiranja i izgradnje
- Unapređeni uslovi za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije
- Unapređeni uslovi za razvoj sektora zdravstva
- Unapređena međunarodna konkurentnost i regionalna saradnja

Jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave

- Unapređeni kapaciteti državne uprave i lokalne samouprave za podršku privredi
- Unapređen proces donošenja i kvalitet zakonskih rešenja na osnovu analiza i preporuka privrede i civilnog sektora
- Proces pristupanja EU doprinosi konkurentnosti privrede

News