Turistička organizacija RS


Main info
FULL NAME
Turistička organizacija Republike Srpske Banja Luka
ADDRESS
Bana Milosavljevića 8, 78000 Banjaluka
Responsible person
Nada Jovanović, prof

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Persons
Galleries
Activity description
TORS je Javna ustanova, osnovana od strane Vlade Republike Srpske sa osnovnim ciljem promocije turističkih destinacija Republike Srpske, putem domaćih i međunarodnih sajmova turizma, turističkih berzi, manifestacija, štampanog promotivnog materijala, putem web prezentacije, direktnog kontakta sa medijima, saradnju sa lokalnim TO, ali i kroz brojne druge aktivnosti. Opšti razvojni cilj TORS-a je izgraditi imidž Republike Srpske kao destinacije bezbjedne za turizam i ulaganja, te kroz promotivne aktivnosti se pozicionirati kao kvalitetna destinacija za boravak turista.