Suchbegriffe
Firmennummer
St.-Nr
Region
Anzahl der Ergebnisse: 5
Industrija Kablova a.d. Jagodina, Kraljevica Marka bb, 35000 Jagodina
Delatnost: Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
Trim d.o.o. Jagodina, Ribarska 83, 35000 Jagodina
Delatnost: Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
INSTITUT FKS JAGODINA, Jagodina bb, 35000 Jagodina
Delatnost: Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
ZAVOD FKS JAGODINA, Jagnjilo bb, 35000 Jagodina
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
TOPLANA FKS JAGODINA, Partizanski blok I 13, 35000 Jagodina
Delatnost: Snabdevanje parom i klimatizacija