Quelle: eKapija | Montag, 22.04.2019.| 15:57
Lesen Sie einen Artikel aus Drucken Sie die Nachricht

Analyse von Finanzberichten


Veranstalter: Privredna komora Srbije
24.04.2019, Beograd

24.04.2019. god

od 09.00 do 15.00 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša br.12

Sala međusprat

ТЕМЕ:

· Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja

· Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha

· Cash flow analiza (direktan i indirektan metod)

· Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja

· Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja

· Analiza neto obrtnog fonda

· DuPont analiza

· Ocena boniteta privrednog subjekta

· Analiza prelomne tačke rentabilnosti

· Primer menadžerskih izveštaja

· Praktični primeri i vežbe


PREDAVAČ: Vera Lončar ACCOUNT DOO NOVI SADSeminar je namenjen:

Ø Finansijskim direktorima, menadžerima, kontrolorima, vlasnicima privrednih društava i preduzetnicima

Ø Licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana i ostalim analitičarima

Ø Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)


Cilj seminara: je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima

bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih

pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u,

osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru


Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421 3300 949, 3300 946, (+381 11) 3230 949 sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rsDetaljnije

Prijava