Quelle: eKapija | Donnerstag, 08.02.2018.| 15:59

Kostenoptimierung durch besseres Risikomanagement von böswillige Auslassungen und Fehlern


Veranstalter: Privredna komora Srbije
22.03-23.03.2018, Beograd
(FotoInstitut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva Novi Sad)

Optimizacija troškova kroz bolje upravljanje rizikom od zlonamernih propusta i grešaka

22.-23.03.2018. 09:00 - 17:00

Privredna komora Srbije,

Resavska 13-15, Beograd, velika sala Službe za edukaciju

2 dana

ТЕМЕ:

Razumevanje prevare i prevaranata

Šta je prevara

Profil prevaranta

Trougao prevare

Upravljanje rizikom od prevare

Ciklus upravljanja rizikom

Identifikovati rizične oblasti

Odgovornost menadžmenta

Ključne uloge u borbi protiv prevara

Prevencija prevara

Važnost prevencije za menadžment

Strategije za sprečavanje prevara

Razvoj stabilne etičke kulture

Role play

Procena rizika od prevare

Šta je rizik od prevare?

Koji faktori utiču na rizik od prevara?

Kako i zašto sprovesti procenu?

Vežba: Samoprocena!

Otkrivanje prevara

Indikatori i "crvene zastavice "

Alati i tehnike

Case study 1

Case study 2

Odgovor na prevaru - upravljanje incidentom

Plan reagovanja u slučaju prevare

Istraga prevare - osnovna pravila

Role play i vođenje intervjua

Trener:

Gordana Matović, MSC/CMC/forenzički računovođa

CMC-Sertifikovani menadžment konsultant

Ovlašćeni računovođa

Detektiv prevara u kompanijama,

Master trener za MBT simulacije biznisa

Sudski veštak za poslovne finansije

Co-trener:

Lena Radosavljević, dipl. eko.

Trener za MBT simulacije biznisa

U toku priprema za CFE sertifikat

Seminar je namenjen:

Vlasnicima i direktorima MSP

Menadžerima svih nivoa

Zaposlenima u javnim preduzećima i lokalnim samoupravama, svima koji su zainteresovani za ovu temu

Kotizacija:

19.000 po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara:

Razumeti prevare i prevarante, bolje upravljati rizikom od prevare, na efikasan način uspostaviti kulturu protiv prevara, proceniti rizik od prevare, identifikovati kritične oblasti, prepoznati "crvene zastavice", razumeti prevarne šeme i pripremiti se za postupanje u slučaju otkrivanja prevare

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 949, 3300 946, (+381 11) 3230 949 edukacija@pks.rs / www.pks.rs