Quelle: eKapija | Donnerstag, 08.02.2018.| 16:01

Mobbing - Recht, Praxis, interne, gerichtliche Schlichtung, Missbrauch des Rechts auf Schutz


Veranstalter: Privredna komora Srbije
31.03.2018, Beograd

(Fotomotorangel/shutterstock.com )
Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu

31.mart.2017.
od 9.00 do 16.00 sati

Privredna komora Srbije,
Velika sala Centra za edukaciju

PREDAVAČ:
Olga Vučković Kićanović, pravnik, autor komentara Zakona o sprečavanju na radu, licencirani antimobing trener pri EU, iskusan posrednik u sporovima povodom mobinga licenciran od Ministarstva pravde, viša savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova


TEME:

 • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u praksi
 • Mobing kao pravni, interesni, emocionalni i socijalni spor
 • Vrste, motivi, profil i prepoznavanje mobera i žrtve u praksi.
 • Razgraničavanje mobinga od diskriminacije i kršenja drugih radnih, ljudskih, socijalnih prava, uz primere iz prakse.
 • Prepoznavanje, utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu.
 • Procesuiranje po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu - interno posredovanje i sudsko
 • Procesuiranje po Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova – arbirtaža
 • Privremene mere – deklarativna obaveza poslodavca, faktički neostvariva
 • Tužba, tužbeni zahtevi, imovinski zahtevi i praksa
 • Interno rešavanje spora povodom mobinga – zakonska obaveza svih učesnika, procesni uslov za tužbu i najefikasniji način rešenja u praksi Izbor posrednika – interni ili eksterni.
 • Posredovanje, faze, teret dokazivanja, odgovori na izazove postupka
 • Hodogram posredovanja, uloga posrednjika , praktične veštine i alati posrednika u kanalisanju ka win-win rešenju.
 • Uspešno okončanje - racionalan, primenljiv sporazumu, kao konačno i trajno rešenje.
 • Formulisanje sporazuma, pravno dejstvo i praćenje realizacije u praksi
 • Neuspešno okončanje – obustava: razlozi i pravne posledice
 • Utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu u disciplinskom postupku kao diskreciono pravo poslodavca.
 • Prepoznavanje, utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe, na primerima iz prakse.
 • Praktičan rad – simulacija, studija slučaja iz prakse polaznika, diskusija

Cilj seminara: upoznavanje sa Zakonom i izazovima primene u praksi, osposobljavanje polaznika za interno procesuiranje i rešavanje sporova povodom mobinga.

Seminar je namenjen:
pravnicima u organizaciji, HR sektoru, internim i eksternim posrednicima, licima za podršku, advokatima, preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, predstavnicima zaposlenih i sindikata

Kotizacija:
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Polaznici dobijaju:
Radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru


Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
(+381 11) 3300 949, 3300 946
(+381 11) 3230 949
edukacija@pks.rs
www.pks.rs