Vlada KS Sarajevo


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ADRESSE
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Verantwortliche Person
Adem Zolj, premijer (od 0.04.2018.)
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ereignisse
Personen
Philanthropie
Video
Beschreibung der Tätigkeit
Kanton Sarajevo ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Isključive nadležnosti Kantona Sarajevo su:

a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zoniranje;
g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Nachrichten