Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK Bihać


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Bihać
ADRESSE
Bosanska 6, 77000 Bihać
Verantwortliche Person
Dragan Polimanac
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ereignisse
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Bihać obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koje se odnose na:

* osiguravanje uvjeta za razvoj i unapređivanje poljoprivrede;
* zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta;
* uzgoj, zaštitu i unapređivanje šuma;
* pošumljavanje degradiranih šuma, krša i goleti;
* šumske komunikacije i eksploataciju šuma;
* organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja;
* proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu;
* uređivanje režima voda, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda;
* zaštitu od erozije, bujica i elementarnih nepogoda;
* vodoopskrbu stanovništva i industrijsku vodu;
* hidromeliorizacije;
* korištenje voda u energetske i rekreativne svrhe;
* planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe, zaštite voda na području Kantona;
* organizaciju, unapređivanje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodoprivrede;
* ulaganje stranih osoba u domaća poduzeća u ovim oblastima, u skladu s propisima Federacije i Kantona;
* inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;
* pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
* vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom.

Nachrichten